Porovnání hostingových tarifů

dexusPark dexus1000 dexusFine dexusBasic dexusProfi
Prostor pro www 1 GiB 1 GiB 5 GiB 50 GB
E-maily
— celkem prostor 1 GiB 10 GiB 50 GiB 500 GiB
— celkem schránek 1 10 20 100
— celkem aliasů/přesměrování 1
— antivirus/antispam
Databáze
— typ MySQL/MariaDB MySQL/MariaDB MySQL/MariaDB
— celkový počet 1 5 10 100
— celková velikost 100 MiB 1 GiB 5 GiB 50 GiB
Provoz a podpora PHP
— podpora PHP
— podporované verze 8.x, 7.x 8.x, 7.x 8.x, 7.x, 5.x
— memory limit 128 MiB 256 MiB 512 MiB
— doba běhu skriptu 30 s 180 s 300 s
Zálohování
— frekvence 1× týden 1× 24 hod. 1× 24 hod.
— retence 1 14 28
Doména
— provoz DNS (viditelnost domény)
— registrace a prodlužování
Cena 0 Kč/rok 1000 Kč/rok 2340 Kč/rok 4740 Kč/rok 9540 Kč/rok