Blíží se obnova SSL certifikátu *.dexus.net

Dexus využívá pro zabezpečení svých služeb tzv. hvězdičkový SSL certifikát vystavený jednotně pro všechny poddomény v rámci domény dexus.net. Certifikát je vystaven standardní certifikační autoritou a je použit mj. na těchto www stránkách, na Webmailu, na mailových serverech a leckde jinde. Prostřednictvím SSL certifikátu je zajištěno šifrované spojení mezi klientem (vámi) a serverem (námi). Přenos mailů je tak lépe zabezpečen. Jednou za čas certifikát vyprší (skončí mu platnost) a je potřeba jej obnovit. Certifikační autority se snaží, aby platnost SSL certifikátů nebyla delší, než 1 rok a toto výročí je u našeho *.dexus.net certifikátu dne 15.6.2022.

V situaci, kdy máte ve svém mailovém klientovi jako IMAP či SMTP server zadán jiný název, než na který je certifikát vystaven (např. z dřívějška imap.vasedomena.cz či imap.dexus.cz), musí si mailový klient pamatovat výjimku. SSL certifikát totiž je a bude vystaven na *.dexus.net doménovou koncovku. Tento požadavek na znovupotvrzení výjimky na další období na vás při obnově certifikátu pak vyskočí jako bezpečnostní riziko přičemž zejména Apple zařízení jsou na to dost háklivá a často neuměla novou výjimku aplikovat a musely se konfigurace účtu udělat kompletně znovu. U IMAP spojení to sice nevadí (e-maily leží na serveru a nepřijdete o ně), ale je to zbytečně pracné.

Proto vám velmi doporučujeme, abyste si v předstihu zkontrolovali, zda vaše nastavení IMAP a SMTP připojení v e-mailových programech odpovídají doporučenému nastavení na stránce Podpora. Žádné jiné nastavení v tuto chvíli Dexus nepodporuje a není spolehlivé.

Pokud můžete, přejděte do 15.6.2022 na toto doporučené nastavení, ať se po obnovení SSL certifikátu z naší strany nepotýkáte s bezpečnostními výstrahami. Např. iPhone je umí zobrazovat i každé dvě sekundy, čímž umí docela dobře paralyzovat jak vaše zařízení, tak vás samotné.

V případě jakýchkoliv komplikací se na nás neváhejte obrátit.