Vlastní IP adresy a konektivita

K letošnímu firemnímu výročí jsme si v Dexusu nadělili vlastní IP adresy. A s tím samozřejmě související konektivitu k našim i vašim technologiím v pražském datacentru CE Colo (Sitel).

Stoupající nároky na rychlost datového připojení u vás zákazníků a požadavky na stabilitu a kvalitu konektivity na naší straně nás vedly k potřebě navýšení rychlosti připojení našich technologií a zajištění vyšší spolehlivosti. U stávajícího poskytovatele jsme bohužel „narazili“, navýšení rychlosti linky nad 1 Gbit/s nebylo z jeho strany možné. Pokud jsme tedy nechtěli být navěky zakonzervovaní, bylo nutné udělat další krok. Postavit se na vlastní nohy. A postavení se na vlastní nohy vždy přináší odpovědnost. Té jsme se v Dexusu ale nikdy nebáli. 😉

Zahájili jsme proto proces získání vlastních IP rozsahů. Stali jsme se členy RIPE – organizace zajišťující distribuci IP adres, a požádali o status LIR (Local Internet Registry) s vlastním adresním prostorem. To se podařilo a od té doby Dexus disponuje vlastním ASN a IPv4 a IPv6 blokem adres.

Today, the RIPE NCC assigned the following Autonomous System Number:

AS211700 to Dexus Internet s.r.o.

The RIPE Database shows the following information:

aut-num: AS211700
as-name: DEXUS
org: ORG-DIS41-RIPE
import: from AS39392 accept ANY
export: to AS39392 announce AS211700
import: from AS60068 accept ANY
export: to AS60068 announce AS211700
admin-c: NA6509-RIPE
tech-c: NA6509-RIPE
status: ASSIGNED
mnt-by: RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by: mnt-cz-dexus-1
created: 2021-03-03T13:45:03Z
last-modified: 2021-03-03T13:45:03Z
source: RIPE

Letos slavíme 18 let na trhu. Plnoletost v pravém slova smyslu.

V souvislosti s novými IP adresami jsme zprovoznili novou konektivitu k našim technologiím v datacentru CE Colo (Sitel). Dodavatelem připojení se stala společnost Peering.cz, která v rámci sítě Internet zajišťuje vzájemnou konektivitu řady českých i zahraničních subjektů formou peeringu (vzájemného propojení sítí). Naše společnost Dexus Internet s.r.o. se stala jedním z těchto partnerů.

Technologicky se jedná o optický propoj aktuálně o kapacitě 10 Gbit/s s vyhrazeným 2x 1 Gbit/s.

A proč vám to celé píšeme? Jak se vás to týká?

  1. Redundance a větší spolehlivost pro vás.
    Vlastní IP adresy umožňují více nezávislých přípojek našich technologií tj. eliminace výpadků konektivity.
  2. Rychlejší vaše servery, weby, maily, zálohování.
    Dřívější poskytovatel nenabízel rychlejší konektivitu ani možnost více paralelních linek.
  3. Vyšší stabilita služeb.
    Při případné změně datacentra z naší strany není potřeba přeadresovávat vaše zákaznické weby, mailservery (změny v DNS), IP adresy se nemění. Snížení výskytu chyb a výpadků služeb.

Získáním vlastních IP adres jsme proces přechodu na vlastní (nové) IP adresy zahájili. K jeho dokončení bude potřeba čas, úsilí a spolupráce s vámi. My v Dexusu věříme, že vy tyto naše kroky oceníte a budete s námi spolupracovat i nadále.