O Dexus

Dokumenty a listiny

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 92568, dnem 16. dubna 2003.

Společnost je zaregistrovaná na Úřadě pro ochranu osobních údajů jako oprávněný správce osobních údajů pod registračním číslem 00023094, dnem 31. ledna 2005.

Název a logo Dexus® jsou zapsanými ochrannými známkami u Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky pod číslem O-454780.

Společnost je zapojena do projektu Zelená firma provozovatele REMA Systém a.s. V rámci tohoto projektu ekologicky likviduje firemní i zákaznické elektrospotřebiče a baterie. Umožňuje také svým zaměstnancům zbavit se vysloužilých elektrozařízení prostřednictvím sběrného boxu, čímž významně přispívá k ochraně životního prostředí, přírodních zdrojů a zdraví člověka.