Informace o souhlasu se zasíláním obchodních sdělení

Společnost Dexus Internet s.r.o., IČO: 26770610, se sídlem Osadní 799/26, 170 00 Praha 7 – Holešovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92568 (dále jen „Poskytovatel“) coby správce osobních údajů, tímto informuje o podmínkách souhlasu se zasíláním obchodních sdělení ze strany Poskytovatele a o tom, jak v této souvislosti bude zpracovávat Vaše osobní údaje. 

Pro jakékoli otázky týkající se obchodních sdělení, ochrany osobních údajů a uplatňování Vašich práv využijte e-mailovou adresu info@dexus.cz.

Správce osobních údajů:
Poskytovatel. 
Účel zpracování osobních údajů:
Poskytovatel je oprávněn osobám, které k tomu udělily souhlas, zasílat obchodní sdělení (informace týkající se jeho služeb, zabezpečení a dalšího).
Typ zpracovávaných osobních údajů:
Pro účely rozesílání obchodních sdělení Poskytovatel zpracovává Vaše kontaktní údaje v rozsahu e-mail a/nebo telefonní číslo.
Právní základ zpracování:
Váš souhlas. Pokud souhlas neudělíte, Vaše osobní údaje k výše popsaným účelům užívat nebudeme.
Doba zpracování:
Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání Vašeho souhlasu, dokud jej neodvoláte.
Odvolání souhlasu:
Souhlas se zasíláním obchodních sdělení můžete kdykoli bezplatně odvolat. Způsob bude vždy uveden v rámci takového sdělení. Odvolání souhlasu není spojeno s žádným postihem. Jakmile souhlas odvoláte, další obchodní sdělení Vám už nebudeme zasílat, a Vaše osobní údaje už pro výše popsané účely zasílání obchodních sdělení nebudeme dále zpracovávat.
Příjemci osobních údajů:
K Vašim osobním údajům zpracovávaným na základě tohoto souhlasu mohou mít přístup zaměstnanci či spolupracovníci Poskytovatele podílející se na přípravě a rozesílání obchodních sdělení. Osobní údaje nepředáváme mimo EU.
Vaše práva a další informace:
Informace o tom, jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva a jak je uplatnit, a další informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který je kdykoli dostupný k nahlédnutí na www.dexus-hosting.cz.