Podpora

Nastavení e-mailu a FTP

 

Návod k nastavení programu Windows Mail (verze 6 CZ):

Spusťte program Windows Mail, v menu Nástroje vyberte položku Účty.

V zobrazeném okně klikněte v pravé části na tlačítko Přidat....

V nově zobrazeném okně vyberte jako typ účtu E-mailový účet a stiskněte tlačítko Další.

V nově zobrazeném okně zadejte do kolonky Zobrazované jméno své jméno a příjmení a stiskněte tlačítko Další.

V nově zobrazeném okně zadejte do kolonky E-mailová adresa svoji celou e-mailovou adresu (např. jmeno.prijmeni@vasedomena.cz) a stiskněte tlačítko Další.

V nově zobrazeném okně vyberte v kolonce Typ serveru příchozích e-mailů požadovaný způsob práce s poštou (pokud nevíte, nastavte POP3). Do kolonky Server příchozí pošty (POP3 nebo IMAP) zadejte pop3.vasedomena.cz, kde vasedomena.cz je doména, na které provozujete Dexus hosting. Do kolonky Název serveru odchozí pošty (SMTP) zadejte nejlépe SMTP server svého poskytovatele připojení k Internetu (např. smtp.volny.cz, smtp.worldonline.cz apod.) a stiskněte tlačítko Další.

V nově zobrazeném okně zadejte do kolonky Uživatelské jméno e-mailu celou svoji e-mailovou adresu. Do kolonky Heslo zadejte své heslo (na velikosti písmen v hesle záleží). Pokud nechcete heslo zadávat při každé kontrole pošty znovu, zaškrtněte volbu Zapamatovat heslo a stiskněte tlačítko Další.

V následujícím okně již jen potvrdíte založení účtu kliknutím na tlačítko Dokončit.

Tím je váš poštovní účet založen a připraven k používání.

Vytiskněte si návod, abyste ho při nastavování programu měli pohodlně k dispozici.