Podpora

Nastavení e-mailu a FTP

 

Návod k nastavení programu The BAT! (verze 3.0 CZ):

Při instalaci programu The BAT! se vám mj. zobrazí okno nazvané Vytvoření nového účtu. V tomto okně zvolte volbu Vytvořit nový účet a stiskněte tlačítko Dále.

Pokud už máte program nainstalovaný, vyberte v menu položku Účet a dále volbu Nový.

V nově zobrazeném okně zadejte do kolonky Název účtu libovolný název, který bude váš poštovní účet identifikovat (např. svoji celou e-mailovou adresu) a stiskněte tlačítko Dále.

V nově zobrazeném okně zadejte do kolonky Celé jméno své jméno a příjmení a do kolonky E-mailová adresa zadejte svoji celou e-mailovou adresu. Pokud chcete, můžete do kolonky Organizace vyplnit i jméno své firmy. Stiskněte tlačítko Dále.

V nově zobrazeném okně zadejte v sekci nazvané Pro komunikaci se serverem používat protokol typ serveru příchozí pošty (pokud nevíte, zadejte POP3). Do kolonky Příchozí POP3/IMAP4 server zadejte pop3.vasedomena.cz, kde vasedomena.cz je doména, na které provozujete spolehlivý hosting u Dexus Internet. Do kolonky Odchozí SMTP server zadejte nejlépe SMTP server svého poskytovatele připojení k Internetu (např. smtp.volny.cz, smtp.worldonline.cz apod.) a stiskněte tlačítko Dále.

V nově zobrazeném okně zadejte do kolonky Jméno svoji celou e-mailovou adresu, do kolonky Heslo zadejte své heslo (na velikosti písmen v hesle záleží) a stiskněte tlačítko Dále.

V nově zobrazeném okně nastavte způsob připojení k Internetu, který bude program používat a stiskněte tlačítko Dále.

V nově zobrazeném okně stiskněte tlačítko Dokončit.

Tím je váš poštovní účet založen a připraven k používání.

Vytiskněte si návod, abyste ho při nastavování programu měli pohodlně k dispozici.