O Dexus

Pojmenování serverů

 

Elara, měsíc Jupiteru
elara.dexus.net (89.250.246.135)
Elara je jedním z webserverů.

Elara je dvanáctý měsíc Jupitera. Velmi málo je toho o něm známo.

Charakteristika

Objevitel C. Perrine
Rok objevu 1905
GM (km3/s2) 0,058
GM (Země = 1) 1,455×10-7
Střední poloměr (km) 43
Střední poloměr (Země = 1) 6,749×10-3
Střední hustota (g/cm3) 2,6
Střední hustota (Země = 1) 4,714×10-1
Velká poloosa eliptické dráhy — a (km) 11741000
Doba oběhu okolo Jupiteru (dny) 259,6
Výstřednost dráhy 0,217
Výstřednost dráhy (Země = 1) 12,994
Sklon dráhy (°) 26,63
Geometrické albedo 0,04
Zdánlivá hvězdná velikost (mag) 16,6

Poděkování za možnost čerpání informací patří celému týmu projektu Sluneční soustava serveru astro.pef.zcu.cz, s jehož svolením jsou tyto informace zde uveřejňovány.